Πωλητής Λιανικής

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους εμπορικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου, οι οποίοι ασχολούνται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών, με σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και τη δημιουργία νέων. Σκοπός του Πωλητή Λιανικής είναι η πληροφόρηση η επεξήγηση και η πώληση.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer