• Ελληνικα
    • Αγγλικα

 Privacy Seal (GDPR)

Το Privacy Seal (GDPR) by TÜV AUSTRIA αποτελεί ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης το οποίο περιέχει σύνολο κριτηρίων, συμβατών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), βάσει των οποίων ένας οργανισμός – εταιρεία μπορεί να αξιολογηθεί προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωσή του προς το GDPR και να του απονεμηθεί (σε περίπτωση θετικής έκβασης αξιολόγησης) το αντίστοιχο σήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης και της πιστοποίησης ο επιθεωρούμενος οργανισμός – εταιρεία, λαμβάνει ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, έμπειρη και αξιόπιστη γνώμη για το επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί τόσο από το GDPR όσο και από τα κριτήρια του Privacy Seal (GDPR) by TÜV AUSTRIA.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187