• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMPs) ISO 22716 (Καλλυντικά Προϊόντα)

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMPs) για την παραγωγή, τη συσκευασία, τον έλεγχο, την αποθήκευση και τη διανομή των Καλλυντικών Προϊόντων, ενώ αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη συμμόρφωση των παραπάνω δραστηριοτήτων με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Ε.Ε. 1223/2009.

Αναλυτική περιγραφή

Ο κύριος λόγος που οι εταιρίες καλλυντικών εφαρμόζουν και πιστοποιούνται με το συγκεκριμένο πρότυπο είναι η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.  

Το ISO 22716 αποτελεί πρότυπο που αφορά στα GMP και παρέχει την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και την ποιότητα τους.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το πρότυπο ISO 22716  απευθύνεται σε παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς, καθώς και σε διανομείς καλλυντικών προϊόντων, που επιδιώκουν συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα από ποιοτικά προϊόντα και με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών. Ακολουθώντας θεμελιώδεις αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης, το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς Καλλυντικών Προϊόντων  ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 22716 παρέχει την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση Καλλυντικών Προϊόντων να:

  • αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
  • διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τη διανομή του προϊόντος.
  • εισάγει αρχές και απαιτήσεις που αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της.
  • ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στην αγορά των καλλυντικών.
  • διευκολύνει την εισαγωγή των προϊόντων της στην παγκόσμια αγορά των καλλυντικών.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Προϋποθέσεις επιχείρησης για την πιστοποίηση
Άδεια ΕΟΦ