Ψηφιακές Δεξιότητες στην Υγεία με Έμφαση στη Διατροφή

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τον επαγγελματία, ο οποίος στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες που αφορούν την διατροφική αξιολόγηση, την διατροφική ανάλυση τροφίμων, την κατάρτιση ενός σχεδίου φροντίδας ασθενών μέσω τηλεϊατρικής, την παρακολούθηση και αυτοφροντίδα για άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα εστιασμένες σε διάφορες παθήσεις (ψυχική υγεία, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, βαριατρική χειρουργική, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα, κ.α.) και υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες (Μεσογειακή διατροφή, σωματική δραστηριότητα, αναγνώριση και αποφυγή των διατροφικών κινδύνων, κ.α.)

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.
Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer