Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι διεκπεραιώνουν εργασίες σχετικές με τις εισροές, εκροές καθώς και τη βέλτιστη διευθέτηση των υλικών/ προϊόντων της αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Στο αντικείμενο εργασίας τους περιλαμβάνεται κατά βάση η επικουρική συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθήκης στον τομέα των καθημερινά απαραίτητων λειτουργιών για την απρόσκοπτη ροή υλικών/ προϊόντων από την αποθήκη.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης