Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι ασχολούνται με υπηρεσίες που αφορούν στην μεταφορά, συγκέντρωση, αποθήκευση, διαχείριση, συσκευασία ή διανομή αγαθών. Επιπλέον, οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την παροχή συμπληρωματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς να περιορίζονται σε τελωνειακές και δημοσιονομικά θέματα.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer