Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών μιας επιχείρησης εμπορίας ελαιοκομικών προϊόντων, διαπραγματεύονται συμβάσεις με οίκους του εξωτερικού σχετικά με τα κέντρα πωλήσεων και διανομής, καθώς και για τη δημιουργία καταστημάτων σε χώρες του εξωτερικού, παρακολουθούν και υλοποιούν την σωστή τυποποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων σε αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας εξαγωγών και πωλήσεων σε άλλα κράτη, κ.ά.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer