• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών μιας επιχείρησης εμπορίας οινοποιητικών προϊόντων, διαπραγματεύονται συμβάσεις με οίκους του εξωτερικού σχετικά με τα κέντρα πωλήσεων και διανομής, καθώς και για τη δημιουργία καταστημάτων σε χώρες του εξωτερικού, παρακολουθούν και υλοποιούν την σωστή τυποποίηση των οινοποιητικών προϊόντων σε αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας εξαγωγών και πωλήσεων σε άλλα κράτη, κ.ά.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης