Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι:

 • Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης, στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με οίκους εξωτερικού σχετικά με τα κέντρα πωλήσεων και διανομής, καθώς και  για τη δημιουργία καταστημάτων στο εξωτερικό
 • Διευθετούν θέματα σχετικά με την επίσπευση των εξαγωγών, της αλληλογραφίας, της διαδικασίας των αιτήσεων προσφοράς, καθώς και των πιστώσεων/ εισπράξεων
 • Παρακολουθούν και υλοποιούν την σωστή τυποποίηση των προϊόντων σε αντίστοιχα πρότυπα και προδιαγραφές του εξωτερικού για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας εξαγωγών και πωλήσεων σε άλλα κράτη
 • Προετοιμάζουν τα κατάλληλα έγγραφα, όπως οι άδειες εξαγωγής, οι τελωνειακές διασαφήσεις, η συσκευασία, τα δελτία αποστολής, καθώς και η δρομολόγηση του προϊόντος
 • Συμμετέχουν και υποστηρίζουν το τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εγχειριδίων πωλήσεων σε ξένες γλώσσες
 • Ενημερώνουν σχετικά με τις εκάστοτε ρυθμίσεις για τις εισαγωγές-εξαγωγές και διατηρούν τις τρέχουσες πληροφορίες για τα διάφορα τιμολόγια, άδειες και περιορισμούς
 • Ενημερώνουν τους αντιπροσώπους και διανομείς σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer