Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση αφορά εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου οι οποίοι ασχολούνται εξατομικευμένα με κάθε πελάτη, προκειμένου να σχεδιάσουν και να προτείνουν σε αυτόν μια τουριστική υπηρεσία (από τη μετάβαση στην επιθυμητή τοποθεσία, τη διαμονή, τη διατροφή, τη διασκέδαση, την άθληση, την επίσκεψη πολιτιστικών χώρων και τη συμμετοχή σε πολιτισμικές εκδηλώσεις, την επίσκεψη μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.), προσαρμοσμένη απολύτως στις ανάγκες και επιθυμίες του. Το «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» είναι δυνατόν να εργάζεται σε ένα τουριστικό γραφείο, αλλά και σε ένα ξενοδοχείο, εστιατόριο, χώρο τέχνης, μουσείο, κ.λπ.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer