Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους εξυπηρετούν και πληροφορούν τους νέους και τους υφιστάμενους πελάτες της οινοποιητικής επιχείρησης, διεκπεραιώνουν παραγγελίες πελατών σε συνεργασία με τα παραγωγικά τμήματα της επιχείρησης, υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ανάπτυξης και διατήρησης του πελατολογίου, συμμετέχουν στη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης, κ.ά.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer