Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά στους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στη θέσπιση των επιμέρους στόχων για την τοποθέτηση και την προώθηση των ελαιοκομικών προϊόντων στην αγορά, σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα προώθησης, παρακολουθούν και αξιολογούν τα αποτελέσματά τους, παρακολουθούν τις αγορές-στόχους και τις τάσεις των καταναλωτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά των ελαιοκομικών προϊόντων.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης