Συστήματα ποιότητας εταιρειών ανελκυστήρων κατά την οδηγία 2014/33/EE

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης & πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, κατά την Οδηγία 2014/33/EE.

  • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής / εγκατάστασης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα παραρτήματα X, XI & XII της Οδηγίας 2014/33/EE.
  • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής εξαρτημάτων ασφαλείας ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα παραρτήματα VI & VII της Οδηγίας 2014/33/EE.

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε υποχρεωτικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των νέων ανελκυστήρων και των Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ1047/Β/2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης συνιστά ευθύνη του τεχνικού γραφείου/εταιρείας εγκατάστασης του ανελκυστήρα ή κατασκευής του Κατασκευαστικού Στοιχείου Ασφαλείας ανελκυστήρων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.