Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σχήμα του «Τεχνικού Προγραμματισμού Smart Buildings» αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες που απασχολούνται σε τεχνικές εταιρίες ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση «έξυπνων» συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα, μεθόδους και τεχνολογικά εργαλεία «έξυπνης» διαχείρισης – συντήρησης  κτιριακών και άλλων υποδομών (Building Management Systems, Building Information Modeling, Building Information Management, κ.λπ.) για τον σχεδιασμό “έξυπνων” ενεργειακών δικτύων και συστημάτων και την κατασκευή υποδομών σε πλήρη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer