• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην κοπή μετάλλων, στη διαμόρφωση των προς συγκόλληση ακμών, στη συναρμολόγηση και τη σύνδεση με πονταρισιές των μετάλλων, στη συγκόλλησή τους, καθώς και στον καθαρισμό και λείανση της ένωσής τους μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης, σύμφωνα με οδηγίες των κατασκευαστών και μελετητών. Το Πιστοποιητικό αφορά την ειδικότητα: «Τεχνικός συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια».

Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι επαγγελματίες αξιολογούνται με εξεταστικό μηχανισμό που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους) στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at ή επισκεφτείτε την δικτυακή μας πύλη για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων: certainlytuv.gr.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης