Τεχνίτης Μελισσοκομίας

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκτροφή μελισσών και την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων, την προμήθεια μελισσοσμηνών, την επιλογή και την συμμετοχή στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του απαραίτητου μελισσοκομικού εξοπλισμού καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη Διοίκηση της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτή.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer