• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Τεχνίτης Στεγανοποίησης Κτηρίων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πραγματοποίηση έργων στεγανοποίησης σύμφωνα με τις επιταγές των ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ ή ΠΕΤΕΠ). Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την:

  • Προετοιμασία κατασκευής για τη στεγανοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών εργασιών, όπως ορίζουν τα Ελληνικά πρότυπα.
  • Λήψη μέτρων της κατασκευής για την τεχνική λύση στεγανοποίησης που απαιτείται.
  • Επιλογή του τύπου της κατασκευής της στεγανοποίησης και οργάνωση της σειράς εργασιών.
  • Επιλογή του τύπου και της ποσότητας των κατάλληλων υλικών και προετοιμασία του έργου για την κατασκευή της στεγανοποίησης.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης