Τεχνίτης Βαφέας

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί με τεχνική αρτιότητα την προετοιμασία και βαφή οποιασδήποτε επιφάνειας για λόγους κάλυψης, διακόσμησης και προστασίας. Ο τομέας δραστηριοποίησης μπορεί να είναι ο οικοδομικός, βιομηχανικός, ο ναυτιλιακός και η επιπλοποιία.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).