Πιστοποίηση της βιοαποικοδομησιμότητας των πλαστικών

Σύντομη περιγραφή

Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και τα πλαστικά σκουπίδια αποτελούν πλέον το 60-80% των απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στη θάλασσα. Συγχρόνως συνεχίζουν να αυξάνονται οι εκπομπές CO2. Ενώ έχει επιβραδυνθεί ελαφρώς η αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα τα τελευταία χρόνια, απέχουμε ακόμη πολύ από τη μείωση των εκπομπών. 

Τα βιοπλαστικά είναι πλαστικά τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας, όπως φυτικά λίπη και έλαια, παράγωγα ζάχαρης, άμυλο αραβοσίτου, κυτταρίνη, άχυρο, ξύλα, απορρίμματα τροφίμων, αγροτικά υποπροϊόντα κ.λπ. Αντιθέτως, τα κοινά πλαστικά προέρχονται από μη ανανεώσιμες πηγές όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.

Όλα τα πλαστικά είναι αποικοδομήσιμα (degradable), αλλά επειδή μπορούν να διασπαστούν σε μικροσκοπικά σωματίδια ή σκόνη, δεν σημαίνει ότι τα υλικά θα επιστρέψουν ποτέ στη φύση. 

Ο κύκλος από τα φυτά μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος και την βιοαποικοδόμηση μέχρι την επιστροφή του στην φύση χωρίζεται σε δύο φάσεις

 • Διαχείριση αποβλήτων.
 • Διαχείριση πόρων

Η TÜV AUSTRIA έχει διαφορετικά σχήματα πιστοποίησης που αφορούν και τις δύο φάσεις

 • ΟΚ biodegradable & OK compost για διαχείριση αποβλήτων
 • OK biobased για τη διαχείριση των υλικών / πόρων.

Αναλυτική περιγραφή

Η σημερινή αγορά των βιοπλαστικών χαρακτηρίζεται από δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και ισχυρή διαφοροποίηση. Όμως, πόσο βιοαποικοδομήσιμα και πόσο κομποστοποιήσιμα είναι τα πλαστικά; Στο ερώτημα αυτό έρχονται να απαντήσουν τα σχήματα πιστοποίησης της βιοαποικοδομισιμότητας και της κομποστοποιησιμότητας των πλαστικών. Το OK Compost είναι το πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης βιοπλαστικών.

Το σχήμα πιστοποίησης OK Compost περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Το OK BIODEGRADABLE SOIL που αφορά στην πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων στο έδαφος. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια εφαρμογή τον αγροτικό και τον κηπευτικό τομέα (π.χ. γεωϋφάσματα, γλάστρες, κ.λπ.).
 • Το OK BIODEGRADABLE WATER που αφορά στην πιστοποίηση της βιοαποικοδομισιμότητας προϊόντων στο νερό. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια εφαρμογή την πιστοποίηση της βιοαποικοδομισιμότητας προϊόντων σε ένα φυσικό περιβάλλον γλυκού νερού και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων πλαστικών σε ποτάμια, λίμνες ή οποιοδήποτε φυσικό γλυκό νερό.
 • Το OK BIODEGRADABLE MARINE που αφορά στην πιστοποίηση της βιοαποικοδομισιμότητας προϊόντων στη θάλασσα. Το σχήμα αυτό έχει ως κύρια εφαρμογή την πιστοποίηση της βιοαποικοδομισιμότητας προϊόντων στο θαλασσινό νερό και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων πλαστικών στη θάλασσα.
 • Το OK BIODEGRADABLE HOME που αφορά στην πιστοποίηση της βιοαποικοδομισιμότητας προϊόντων σε οικιακό περιβάλλον (π.χ. στον κήπο ενός σπιτιού). Λόγω του σαφώς λιγότερου επιθετικού περιβάλλοντος ενός σε σχέση με ένα άλλο περιβάλλον, η κομποστοποίηση στον κήπο είναι μια σαφώς πιο δύσκολη και αργή διαδικασία.
 • Το OK COMPOST INDUSTRIAL που αφορά στην πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων σε μία βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης.
  Οι συσκευασίες ή τα προϊόντα που φέρουν το σήμα OK COMPOST INDUSTRIAL είναι εγγυημένα ως βιοαποικοδομήσιμα σε μια βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης. Το μοναδικό σημείο αναφοράς για το πρόγραμμα πιστοποίησης είναι το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13432: 2000. Κάθε προϊόν που φέρει το λογότυπο αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/62 / ΕΟΚ για τις συσκευασίες και του εναρμονισμένου προτύπου EN 13432:2000. Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης εξουσιοδοτημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοπλαστικών και μπορεί να απονέμει το λογότυπο Seedling σε προϊόντα που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 13432.
 • Το OK COMPOST HOME
  Λόγω της μικρότερης ποσότητας αποβλήτων, η θερμοκρασία της κομποστοποίησης είναι σαφώς χαμηλότερη και λιγότερο σταθερή από ότι σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον κομποστοποίησης. Γι ‘αυτό είναι μια πιο δύσκολη, πιο αργή διαδικασία.
  Η απάντηση της TÜV AUSTRIA σε αυτή την πρόκληση ήταν να αναπτυχθεί το OK COMPOST HOME για να διασφαλίσει την πλήρη βιοαποικοδομησιμότητα υπό το πρίσμα συγκεκριμένων απαιτήσεων, ακόμη και στην κομποστοποίηση του κήπου μας.
 • OK biobased
  Ως αποτέλεσμα της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, υπάρχει μια αυξανόμενη αγορά προϊόντων με βάση τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Το περιβαλλοντικό κίνητρο δημιούργησε την ανάγκη για μια ανεξάρτητη, υψηλής ποιότητας εγγύηση της ανανεωσιμότητας των πρώτων υλών. Η πιστοποίηση “OK biobased” απαντά σε αυτή την ανάγκη.
  Βάσει του καθορισμένου ποσοστού των ανανεώσιμων πρώτων υλών (% Bio-based), το προϊόν μπορεί να πιστοποιηθεί ως, one-star-bio-based, two-star-bio-based, three-star-bio-based ή four-star-bio-based.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση OK COMPOST αφορά ευρύ φάσμα προϊόντων μικρής και μεγάλης διάρκειας. Όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί και το τελικό προϊόν.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΟΚ COMPOST, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer