Βιολογικά Προϊόντα

Σύντομη περιγραφή

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (834/07, 889/08) και την Εθνική νομοθεσία (ΥΑ 2543/103240/09.10.2017). Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, στην παραγωγή, συσκευασία και εμπορία ζωοτροφών ,στην παραγωγή, τυποποίηση , αποθήκευση και εμπορία μεταποιημένων προϊόντων και τέλος στην εισαγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Αναλυτική περιγραφή

Η βιολογική γεωργία έχει ως σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής, απαλλαγμένων από τη χρήση αγροχημικών σκευασμάτων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του ανθρώπου αλλά και της ίδιας της φύσης στην παραγωγική διαδικασία.

Θεμελιώδης αρχές:

 • Χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών και μηχανικών μεθόδων παραγωγής
 • Αφορά εδαφικές φυτοκαλλιέργειες, ζωική παραγωγή και αειφόρο εκμετάλλευση της αλιείας
 • Ενάντια σε Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς
 • Αξιολόγηση κινδύνων και χρήση προληπτικών και προφυλακτικών μέτρων
 • Περιορισμός της χρήσης εξωτερικών υλικών και όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα υλικά θα πρέπει να είναι βιολογικής παραγωγής, φυσικές ουσίες ή ουσίες που παράγονται με φυσικό τρόπο, οργανικά λιπάσματα χαμηλής διαλυτότητας
 • Ενάντια στη χρήση συνθετικών χημικών υλικών
 • Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους
 • Διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων
 • Διατήρηση της υγείας των ζώων και εφαρμογή κτηνοτροφικών πρακτικών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
 • Διατήρηση βιοποικιλότητας των φυσικών και υδάτινων οικοσυστημάτων

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Κανονισμός Χρήσης Εγγράφων

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΚΙΩΝ

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Φυσικά και νομικά πρόσωπα γεωργικής κατεύθυνσης

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον 834/07 και 889/08 με την υπεραξία που δίνει το σήμα της TUV AUSTRIA HELLAS:

 

 • Αποτελεί διαβατήριο για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων
 • Αποτελεί ένα σήμα κατατεθέν για την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών καθώς η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ένας από τους ιστορικότερους πιστοποιητικούς οργανισμούς της Ευρώπης

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Κονδύλη Λένα, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.154