Βιολογικά Προϊόντα

Σύντομη περιγραφή

Η βιολογική γεωργία στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων χωρίς τη χρήση αγροχημικών ουσιών και υλικών, φιλικών μεθόδων για το περιβάλλον, με όσο το δυνατό  μεγαλύτερη  συμμετοχή του ανθρώπου και της ίδιας της φύσης στην παραγωγική διαδικασία καθώς και το ευ ζην των φυτών και των ζώων.

Αναλυτική περιγραφή

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία Καν.(ΕΕ)2018/848. Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή, επισήμανση, διανομή και διάθεση καθώς και εισαγωγή και εξαγωγή βιολογικών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας τα οποία μπορεί να είναι:

Α) ζώντα και αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού

Β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως «τρόφιμα»

Γ) ζωοτροφές

Θεμελιώδης αρχές:

 • να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος,
 • να διατηρήσει τη μακροχρόνια γονιμότητα των εδαφών,
 • να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας,
 • να συμβάλει σημαντικά σε ένα μη τοξικό περιβάλλον,
 • να συμβάλει σε υψηλού επιπέδου πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και ειδικότερα, να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων,
 • να προωθήσει τους βραχείς διαύλους διανομής και την τοπική παραγωγή στις διάφορες περιοχές της Ένωσης

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Κανονισμός Χρήσης Εγγράφων

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΚΙΩΝ

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά,  καθώς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους, για ποιοτικά τρόφιμα, υψηλής διατροφικής αξίας, απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες και υλικά.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ)2021/848 με την υπεραξία που δίνει το σήμα της TUV AUSTRIA HELLAS:

 • Αποτελεί διαβατήριο για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων
 • Αποτελεί ένα σήμα κατατεθέν για την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών καθώς η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ένας από τους ιστορικότερους πιστοποιητικούς οργανισμούς της Ευρώπης

  Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Κονδύλη Λένα, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2031

  ΒΙΟ_ΜΕΤΡΟ 11_Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

  ΒΙΟ_ΜΕΤΡΟ 11_Πρόγραμμα μελισσοκομίας

   Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

    Please fill the form bellow to download our Gamification Primer