• Ελληνικα
    • Αγγλικα

VLOG – «Ohne Gentechnik» Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων

VLOGNon GMO

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο VLOG προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (non GMO) και για τη χρήση του σήματος «Ohne Gentechnik» (no genetic engineering). Αποτελεί Ιδιωτικό Πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός VLOG που εδρεύει στη Γερμανία.

Αναλυτική περιγραφή

Η πιστοποίηση και η χρήση του σήματος «Ohne Gentechnik» (no genetic engineering) μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις εάν τα προϊόντα διατροφής παράγονται χωρίς τη χρήση διαδικασιών γενετικής τροποποίησης και χωρίς να περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (non GMO).

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα όπως το κρέας, το γάλα, το αυγό, το μέλι, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, στην πρωτογενή παραγωγή (π.χ. σε φάρμες εκτροφής ζώων για παραγωγή γάλακτος), την παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, αλλά και σε υπηρεσίες logistics (π.χ. τη μεταφορά του γάλακτος), καθώς και στην παραγωγή ζωοτροφών.

Ένα προϊόν τροφίμων που φέρει το σήμα «Ohne Gentechnik» πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να μην περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) ή μέρη αυτών.
  • Να μην περιέχει βιταμίνες, αρώματα, ένζυμα και άλλα πρόσθετα τροφίμων που παρασκευάζονται με τη βοήθεια ΓΤΟ.
  • Να μην περιέχεται γενετικά τροποποιημένο υλικό στις ζωοτροφές, με την τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων εάν τα ζώα είχαν κάποια στιγμή εκτραφεί με ζωοτροφές που περιείχαν ΓΤΟ.

 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Ο παραγωγός που επιθυμεί να πιστοποιηθεί υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό VLOG και να επιλέξει έναν αναγνωρισμένο από τον VLOG φορέα πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων και ετήσια επιθεώρηση.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε:
· Οργανισμούς παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και συστατικών τροφίμων που επιθυμούν να επισημάνουν τα προϊόντα τους με το σήμα «Ohne Gentechnik» ή τις λέξεις «ohne Gentechnik».

· Οργανισμούς παραγωγής ζωοτροφών ή εμπόρους ζωοτροφών που επιθυμούν να επισημάνουν τα προϊόντα τους με τη σφραγίδα “VLOG geprüft” και “VLOG verified”.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο VLOG καθώς και η χρήση του σήματος, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό εφόσον:

  • ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή ότι το παρεχόμενο προϊόν ικανοποιεί τις προτιμήσεις του αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τα μη γενετικά τοποποιημένα τρόφιμα
  • δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν μια συνειδητή επιλογή
  • προσφέρει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών και προώθησης των προϊόντων σε Γερμανικά supermarkets.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 187