Υπάλληλος E-commerce & Hospitality Sales & Marketing

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους oι οποίοι σχεδιάζουν, προωθούν και υλοποιούν πωλήσεις Συνεδριακών και Εκθεσιακών Χώρων και Εκδηλώσεων καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχει η ξενοδοχειακή/ τουριστική επιχείρηση, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε μέσω προσωπικών επαφών σε επιχειρήσεις, μεταπωλητές, τουριστικά γραφεία, συλλόγους και απ’ ευθείας με τον πελάτη – καταναλωτή.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer