Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αυτή αφορά sτους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν όλα τα στάδια επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης ελαιόλαδου, εποπτεύουν και συντονίζουν τη ροή της παραγωγής ανάλογα με τη σχετική ζήτηση, εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου, εντοπίζουν και καταγράφουν τα κρίσιμα σημεία και τις πιθανότητες επιμόλυνσης του προϊόντος, καθορίζουν μέτρα μείωσης των μολυσματικών παραγόντων, κ.ά.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer