Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι εξυπηρετούν τα αιτήματα πελατών τουριστικών επιχειρήσεων, από οποιοδήποτε κανάλι (τηλέφωνο, internet, fax, κ.λπ.), στο πλαίσιο διαφορετικών έργων που εξυπηρετούνται από το «call center», με σκοπό την διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη/φιλοξενούμενου καθώς και του δυνητικού πελάτη.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης