• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους τουριστικών γραφείων με κύρια απασχόληση την έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, πάσης φύσεως υπηρεσιών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα, όπως καταλύματα, τουριστικά πακέτα διακοπών, καθώς και άλλες συμπληρωματικές τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. Wellness and spa tourism, Animation, Sports & Extreme Sports, κ.ά.)

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης