Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σχήμα του «Υπεύθυνου Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων», αφορά τον επαγγελματία που γνωρίζει, εφαρμόζει και βελτιώνει τις διεργασίες και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και των επιμέρους νομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και σχετίζονται με τη λειτουργία της.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης