Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και θέτουν τους επιμέρους στόχους για την τοποθέτηση και την προώθηση των προϊόντων και της επιχείρησης στην αγορά, σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα προώθησης, παρακολουθούν και αξιολογούν τα αποτελέσματά τους, σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγματοποιούν μελέτες της αγοράς, παρακολουθούν τις αγορές – στόχους και τις τάσεις των καταναλωτών τροφίμων στην εσωτερική και διεθνή αγορά, κ.ά.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer