Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive)

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά στους επαγγελματίες οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στο εξειδικευμένο αντικείμενο της προστασίας της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, ενώ απασχολούνται τόσο σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 21o έτος της ηλικίας τους και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5 έτη) επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer