Ο έλεγχος στον ανελκυστήρα περιλαμβάνει τη διενέργεια δοκιμών στις διατάξεις ασφαλείας του, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή κατάστασή του ή να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες, ως εκ τούτου δεν πρέπει να συγχέεται με τις εργασίες συντήρησης ή επισκευών.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης, εταιρείες εξουσιοδοτημένες και επιτηρούμενες για το σκοπό αυτό από την Πολιτεία.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων στη χώρα μας είναι υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008) και οφείλουν να επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο στο τέλος του κειμένου.

Για τη μη διενέργεια ελέγχου ή / και την απουσία σχετικού πιστοποιητικού προβλέπονται διοικητικές ή / και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες / διαχειριστές των κτηρίων και τους εγκαταστάτες / συντηρητές των ανελκυστήρων. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από τις παρακάτω Υπηρεσίες κατά τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγελιών, ατυχημάτων καθώς και στα πλαίσια εφαρμογής του θεσμού εποπτείας της αγοράς:

· Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών

· Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων

· Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Σ.ΕΠ.Ε

· Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 1.500 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτή να έχει στην υγεία και την ασφάλεια των χρηστών ή των τεχνικών των ανελκυστήρων.

Τονίζεται ότι η προστιθέμενη αξία για τον ιδιώτη και την επιχείρηση, η οποία απορρέει από τον έλεγχο / πιστοποίηση του ανελκυστήρα από έναν αξιόπιστο Φορέα Ελέγχου, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, υπερβαίνει την στενή αντίληψη για την αποφυγή ποινών και προστίμων.

Τα συνεπαγόμενα οφέλη είναι:

· Δραστική μείωση την πιθανότητας συμβάντων ατυχημάτων και των συνεπαγόμενων εξόδων για αποζημιώσεις

· Αποφυγή πρόσθετων εξόδων επισκευής του ανελκυστήρα λόγω φθορών από δυσλειτουργίες / τεχνικές ελλείψεις.

· Διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα και μείωση των εγκλωβισμών των χρηστών.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία, σε κατάρτιση και εμπειρία προσωπικού, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα και σε ταχύτητα ανταπόκρισης, έχοντας επιθεωρήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 50.000 ανελκυστήρες.

Diastimata_gia_ypoxreotiko_elegxo_anelkystiron_vasei_nomothesias

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer