Στα 50 χρόνια λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ έδωσε και συνεχίζει να δίνει το βήμα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα τη διασφάλιση του υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών υγείας και προσφέροντας υπηρεσίες που παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas για τρίτη συνεχόμενη φορά ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 αντίστοιχα.