Πιστοποιητικά προέλευσης & Carbon Credits

H Ελλάδα με τον Κλιματικό Νόμο (Ν. 4936/2022) υιοθετεί σε εθνικό επίπεδο τους στόχους επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 με ενδιάμεσους στόχους μείωσης κατά 55% το 2030 και κατά 80% το 2040. Σύμφωνα με τον Νόμο για την επίτευξη των στόχων επιτρέπεται στους υπόχρεους οργανισμούς να προβούν σε αντιστάθμιση εκπομπών μέσω:

  • πράσινων πιστοποιητικών μέσω του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης, ή
  • εθνικής εθελοντικής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών

Η TUV Austria Hellas στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των οργανισμών σχετικά με τις Αφαιρέσεις Άνθρακα (Carbon Removals) διοργανώνει ένα δωρεάν Webinar με θεματολογία «Εθνικοί Στόχοι Μείωσης και Επιλογές Απορροφήσεων Άνθρακα». Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τις ενναλακτικές επιλογές Αφαιρέσεων Άνθρακα στον δρόμο για το Carbon Neutrality  αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο να συνδεθούν συσχετικοί ισχυρισμοί με Greenwashing.

Μετά την ολοκλήρωση του Webinar, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα του Webinar είναι το ακόλουθο:

 

Ημερομηνία: 27/9/2022
Ώρα: 15:00-16:00
Συντονισμός Στέλιος Μαργέτης
Κλιματικός Νόμος και Επιλογές αφαιρέσεων Χριστίνα Γαζή – TÜV AUSTRIA Hellas | Legal Compliance Services Division Key Person
O Δρόμος προς την κλιματική ουδετερότητα – Κίνδυνος Greenwashing
Πράσινα πιστοποιητικά
Μενέλαος Κόκκινος – TÜV AUSTRIA Hellas | Scheme Manager of Environmental and Energy Management Systems
Εθελοντική αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών (Carbon Credits) Sebastiaan Ioannis Petropoulos– Southpole  | Customer Success Manager for Digital Climate Solutions

    Εγγραφή