Στην κτηνοτροφική μονάδα της Σπανού Αθηνάς & του Ζαρογιάννη Νίκου στα Σέρβια Κοζάνης, εκτρέφονται βοοειδή κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής.

Τα ζώα όντας πλήρως προσαρμοσμένα στο φυσικό τους περιβάλλον, βόσκουν 9 με 10 μήνες το χρόνο, σε αυτοφυή βλάστηση ορεινών φυσικών βοσκοτόπων και η εκμετάλλευση πιστοποιείται από την TÜV AUSTRIA Hellas ως προς την παραγωγή  βιολογικού, εξαιρετικής ποιότητας, μοσχαρίσιου κρέατος.