Η TÜV AUSTRIA HELLAS έγινε ο πρώτος Ελληνικός Οργανισμός πιστοποίησης με διαπίστευση FSC® Chain of Custody Certification από το A.S.I (Accreditation Services International GmbH) και αριθμό αδείας FSC® A000540. Η ισχύς της διαπίστευσης αφορά στην Ελλάδα αλλά και 13 ακόμα χώρες (Αυστρία, Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία, Αλβανία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Υεμένη, Πακιστάν, Κατάρ, Ιταλία, Σερβία και Γερμανία).

Το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση των πιστοποιημένων με FSC υλικών που ταυτοποιούνται ή διατηρούνται διαχωρισμένα από μη πιστοποιημένα ή ελεγχόμενα υλικά εντός της αλυσίδας. Στην ουσία, Chain of Custody σημαίνει: αδιάσπαστη και ανιχνεύσιμη αλυσίδα που τα προϊόντα ακολουθούν από το δάσος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, διαμέσου όλων των σταδίων παραγωγής, πώλησης και διανομής.

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού δασικών προϊόντων, όπως η παραγωγή ξυλείας ή χάρτου και προϊόντων τους, η εμπορία ξύλινων ή χάρτινων προϊόντων, οι εταιρίες εκτυπώσεων αλλά και στους υπεργολάβους και προμηθευτές των παραπάνω εταιρειών. Με την απόκτηση του συγκεκριμένου προτύπου οι εταιρείες του κλάδου προχωρούν σε μια έμπρακτη απόδειξη δέσμευσης εφαρμογής πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να ενισχύσουν τη φήμη τους αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία ενώ είναι σε θέση να προσελκύσουν πελατολόγιο, ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς τα προϊόντα τους είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο FSC® Chain of Custody έχει αναπτυχθεί από το Forest Stewardship Council® (FSC ®). Ένα μη κερδοσκοπικό Οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης με στόχο την προώθηση περιβαλλοντικά κατάλληλων, κοινωνικά επωφελών και οικονομικά βιώσιμων στρατηγικών διαχείρισης των δασών. Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους πιστοποίησης FSC, να αγοράζουν και να πουλούν προϊόντα που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

H TÜV AUSTRIA HELLAS αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι έχει την τεχνογνωσία αλλά και το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, με έμπειρους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εργασιακή και ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα αειφορικής διαχείρισης, ώστε να πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.