Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ενέργειας της εταιρείας SARMED S.A., σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018, αντίστοιχα από την TÜV AUSTRIA Hellas.
SARMED S.A. είναι πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των #logistics, καλύπτοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο 3rd Party Logistics (3PL) στην Ελλάδα, όπως επίσης και στον κλάδο διαχείρισης φορολογικών και τελωνειακών αποθηκών.
H στρατηγική επιλογής της SARMED S.A. να πιστοποιηθεί για το #Περιβάλλον και την #Ενέργεια αποτελεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περνά μέσα από τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, εξοικονόμηση ενεργειακών και φυσικών πόρων και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
Η SARMED S.A. είναι επίσης πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 & ISO 45001:2018 από την TÜV AUSTRIA Hellas.