Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου EUROMOB TOOL, στο οποίο συμμετείχε και η TÜV AUSTRIA HELLAS, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση που συντονίζεται από τον Διαχειριστή του Έργου και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης (Cámara de Comercio de Sevilla). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και το καινοτόμο εργαλείο, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, για την μέτρηση των προσόντων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στο εξωτερικό. Μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο https://zoom.us/webinar/register/WN_QOifFQQFRfKdAurxkov08A