Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της επαναπιστοποίησης της SARMED S.A. από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ΙSO 45001:2018 και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, για τη διαχείριση Βιολογικών Προϊόντων. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η διαδικασία της επέκτασης της πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης σε δύο επιπλέον εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στον Βόλο (νέα εγκατάσταση).

Η SARMED S.A. είναι μια πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics. Ηγέτιδα στον τομέα του 3PL, προσφέρει καθετοποιημένες προηγμένες υπηρεσίες ξηρού αλλά και ψυχρού φορτίου.
Παράλληλα καλύπτει τη διαχείριση κάθε είδους καταναλωτικού αγαθού, από πολύ μικρά αντικείμενα μέχρι βαριά και ογκώδη. Διαχειρίζεται ένα επιλεγμένο δίκτυο μεταφορών και οργανισμών με χωρητικότητα 600 οχημάτων όλων των κατηγοριών. Ειδικεύεται επίσης στις τελωνειακές / φορολογικές αποθήκες, τις υπηρεσίες εκτελωνισμού και κάθε είδους τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τελωνειακά θέματα.