Το “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center” ανήκει στην εταιρεία “ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.” και αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και μεγαλύτερους νοσηλευτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA Hellas, της κορυφαίας εταιρείας Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων της χώρας μας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα και του Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001 και ΕΝ ISO 22000, αντίστοιχα.