Γευσιγνώστης Οίνων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αυτή αφορά στους εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες για τη σωστή αποθήκευση, συντήρηση, το σερβίρισμα και τα κοινά ελαττώματα του οίνου, παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αμπελουργική πρακτική, όπως η τοποθεσία, η οινοποίηση, η ωρίμανση και η εμφιάλωση, παρέχουν τεχνικοοικονομικές μελέτες και συμβουλές για τις διαθέσιμες επιλογές στις διαδικασίες οινοποίησης, ωρίμανσης και εμφιάλωσης που μπορούν να επηρεάσουν το στυλ, την ποιότητα και την τιμή των οίνων, αναγνωρίζουν με λεπτομέρεια την ποιότητα, το στυλ και την τιμή των οίνων στις οινοπαραγωγικές περιοχές και περιφέρειες των κύριων αναπαραγωγικών χωρών του κόσμου, αξιολογούν και εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και την εμπορική αξία των οίνων, κ.ά.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

To Σχήμα πιστοποίησης αποτελείται από 2 επίπεδα.

Ο εξεταστικός μηχανισμός για το Επίπεδο 1 αποτελείται από θεωρητική εξέταση, ενώ για το Επίπεδο 2 αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης