Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Διαφθοράς σηματοδοτεί τη προσπάθεια που γίνεται σε όλο το κόσμο να περιοριστούν τα φαινόμενα δωροδοκίας καθώς συμβάλλουν στην δημιουργία πολλαπλών προβλημάτων, ενώ ενισχύουν επίσης τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Το πρότυπο ISO37001 έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς και να τον κατευθύνει στην εφαρμογή μέτρων ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν.