• Ελληνικα
    • Αγγλικα
Δεύτερη συνάντηση της ομάδας του EUROMOB TOOL στο Πόρτο της Πορτογαλίας

Δεύτερη συνάντηση της ομάδας του EUROMOB TOOL στο Πόρτο της Πορτογαλίας

ην 19η Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος EUROMOB TOOL που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο και στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου (INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που...
European traineeships and mobility skills certification online tool

European traineeships and mobility skills certification online tool

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2 Διάρκεια: 24 μήνες (03/09/2018-02/09/2020) Εταίροι: 7 από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Φινλανδία και Πορτογαλία) Ιστοσελίδα: http://euromob.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β....
JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR (MET-VET)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3 Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2018-30/09/2019) Εταίροι: 7 από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Γερμανία) Ιστοσελίδα: https://www.metvet.eu/ Επικοινωνία για την TÜV AUSTRIA HELLAS: κα. Β. Βαρδαλάχου,...
Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση των Εταίρων του έργου METVET & 1ο Θεματικό Εργαστήριο

Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση των Εταίρων του έργου METVET & 1ο Θεματικό Εργαστήριο

Την 23η και την 24η Μαΐου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη Διεθνής συνάντηση των Εταίρων του Erasmus+ έργου METVET, στην Καρλσρούη, Γερμανίας. Στους εταίρους γνωστοποιήθηκαν και  παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα σχετικά με τον κατάλογο των κοινών...
Εναρκτήρια Συνάντηση Προγράμματος EUROMOB TOOL στη Σεβίλλη

Εναρκτήρια Συνάντηση Προγράμματος EUROMOB TOOL στη Σεβίλλη

Στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2019, διενεργήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος EUROMOB TOOL που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη και στις εγκαταστάσεις του Επικεφαλής Εταίρου του έργου που είναι η CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA (το...
H TÜV AUSTRIA HELLAS στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ EUROMOB

H TÜV AUSTRIA HELLAS στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ EUROMOB

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, μετά την έγκριση της πρότασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου «EUROMOB TOOL», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices», αποτελεί επίσημα πλέον...